Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNKRB 4t1

Instalacje sanitarne. Tom I

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNKRB 4t2

Instalacje sanitarne. Tom II

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR-W 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 354,24 zł
  szczegóły Do koszyka
KNNR 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 354,24 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 100,86 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 114,39 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-W 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-10

Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-13

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-31

Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-35

Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-38

Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15

Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania

Cena: 91,02 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u1

Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-15u2

Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-17

Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-18

Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-19u1

Zewnętrzna sieć gazociągowa

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20

Zewnętrzna sieć cieplna

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 2-20u1

Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 4-05t2

Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-08

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych STEIZEUG-KERAMO

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-08r04

Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-18

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-20

Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Cena: 89,79 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-22

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-26

Zewnętrzne odwodnienia liniowe

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-30

Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 9-35

Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania

Cena: 97,17 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR AT-47

Instalacje sanitarne i technologiczne systemów rurowych o złączach zaprasowywanych

Cena: 92,25 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR INSTAL

Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-K 2-15

Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15

Cena: 161,13 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-K 2-15r16

Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR-K 2-17

Przewody wentylacyjne z płyt z wełny szklanej

Cena: 108,24 zł
  szczegóły Do koszyka
KSNR 4

Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

Cena: 102,09 zł
  szczegóły Do koszyka