Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 5-01

Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych

Cena: 154,98 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-01u1

Układanie kabli typu TKM i XTKMX

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-02

Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe

Cena: 150,06 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-03t1

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I

Cena: 100,86 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-03t2

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II

Cena: 110,70 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-04

Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające

Cena: 123,00 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-05

Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne

Cena: 119,31 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-06

Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie

Cena: 104,55 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-07

Urządzenia teletransmisyjne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08

Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

Cena: 113,16 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08u1

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych, mocowanie przewodów za pomocą wsuwek plastikowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-08u2

Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-09

Sieci trakcyjne miejskie

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-10

Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna

Cena: 113,16 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-10u1

Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-12

Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-12u1

Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor.Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-13

Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-14

Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-15

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-15r84

Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-16

Wyposażenie elektryczne suwnic

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-18

Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-24

Kolejowa sieć trakcyjna

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 5-26

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Cena: 88,56 zł
  szczegóły Do koszyka