Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

Katalogi norm (KNR) w kosztorysowaniu

W przedstawionym wykazie katalogów nakładów (KNR) można dokonać wyboru odpowiedniego katalogu wg: symbolu katalogu i wg grup robót. W programie dodatkowo można dokonać wg: tytułu katalogu, wydawcy, wydania, roku wydania.

Każdy katalog posiada spis treści, część ogólną określającą zakres i układ katalogu oraz założenia ogólne, w których podaje się warunki techniczne wykonania robót i założenia kalkulacyjne, a każdy rozdział zawiera założenia szczegółowe oraz tablice norm z wyszczególnieniami robót.

Podając symbol katalogu, odpowiedni numer tablicy i kolumny można jednoznacznie określić zakres robót z normami dla przyjętej jednostki przedmiarowej.

Jako producent oprogramowania opracowujemy i udostępniamy katalogi dla nowych technologii z grupy KNR-K oraz katalogi zlecone na indywidualne zamówienia.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNR 0-10

Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-11

Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-11r95

Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-12

Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-12r96

Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-13

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-14

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-15

Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-16

Roboty murowe w technologii YTONG

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-17

System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-18

Okładziny ścian zewnętrznych z paneli

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-19

Stolarka - PCW, aluminium

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-20

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-21

Domy drewniane w technologii kanadyjskiej

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-22

Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-23

Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków - ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-24

Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-25

Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-26

System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-27

Roboty murowe w systemie POROTHERM

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-28

Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-29

Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-30

Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-31

Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-32

Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-33

Technologia docieplania budynków wg systemów STO

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-34

Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex

Cena: 98,40 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-35

Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I

Cena: 83,64 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-36

Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-37

System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-38

Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-39

Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-40

Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-41

Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-44

Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka
KNR 0-45

Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych

Cena: 79,95 zł
  szczegóły Do koszyka