Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 17-07

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Materiały nawierzchniowe toru

 • Materiały nawierzchniowe dla toru
 • Prefabrykowane przęsła torowe na podkładach

Rozdział 02.

Materiały nawierzchniowe rozjazdów i skrzyżowań torów

 • Materiały nawierzchniowe dla rozjazdów zwyczajnych z szyn S-49
 • Materiały nawierzchniowe dla rozjazdów krzyżowych z szyn S-49
 • Materiały nawierzchniowe dla rozjazdów z szyn typu S-42
 • Materiały nawierzchniowe dla skrzyżowań torów
 • Prefabrykowane przęsła rozjazdowe toru

Rozdział 03.

Budowa lub przebudowa torów kolejowych i elementów nawierzchni kolejowej

 • Budowa toru z pref.przęseł torowych na podkładach drewnianych
 • Budowa toru z pref.przęseł torowych na podkładach betonowych
 • Wbudowanie w tor kolejowy prefabrykowanego przęsła rozjazdowego
 • Układanie toru kolejowego montowanego na budowie z przygotowaniem do balastowania
 • Układanie rozjazdów i skrzyżowań torów montowanych na budowie
 • Przesuwanie istniejących torów kolejowych oraz nasuwanie zmontowanych torów na oś
 • Przesuwanie istniejących rozjazdów i skrzyżowań torów
 • Przebudowa toru kolejowego klasycznego na tor bezstykowy
 • Balastowania nowobudowanych i przebudowywanych układów torowych
 • Układanie różnych elementów nawierzchni kolejowej
 • Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów, rozjazdów lub skrzyżowań

Rozdział 04.

Naprawy i rozbiórki nawierzchni kolejowej

 • Nasuwanie torów, rozjazdów lub skrzyżowań torów
 • Naprawa lub zmiana niwelety toru przez podnszenie lub opuszczanie toru
 • Podnoszenie lub opuszczanie rozjazdów wraz z regulacją niwelety
 • Podnoszenie lub opuszczanie skrzyżowań torów z regulacją niwelety
 • Naprawa toru przez wymianę zniszczonych podkładów, podrozjazdnic
 • Balastowanie torów i rozjazdów tłuczniem staroużytecznym
 • Oczyszczanie podsypki tłuczniowej istniejących torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań torów
 • Rozbiórka torów kolejowych
 • Rozbiórka rozjazdów i skrzyżowań torów

Rozdział 05.

Różne roboty pomocnicze i usługowe

 • Kolejowy transport wewnętrzny materiałów nawierzchni kolejowej
 • Przygotowanie awaryjnego zapasu materiałów nawierzchni kolejowej
 • Budowa nawierzchni przejazdów kolejowych
 • Ustawienie lub przestawienie znaków drogowych i pachołków
 • Sadzenie żywopłotów wzdluż linii kolejowych
 • Rożne roboty pomocnicze

Być może zainteresują Cię także