Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-24

Kolejowa sieć trakcyjna

Netto Brutto (VAT 23%)
65,00 zł 79,95 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Roboty fundamentowe dla konstrukcji wsporczych

 • Fundamenty betonowe wylewane na mokro dla słupów trakcyjnych w wykopach
 • Fundamenty betonowe prefabrykowane dla słupów trakcyjnych
 • Fundamenty betonowe kotwowe
 • Głowice fundamentowe
 • Fundamenty betonowe wylewane na mokro dla słupów trakcyjnych w wykopach wykonywanych
 • Fundamenty betonowe

Rozdział 02.

Montaż konstrukcji wsporczych, wskaźników, tablic informacyjnych i ostrzegawczych

 • Montaż słupów trakcyjnych
 • Montaż różnych elementów konstrukcyjnych bramek i słupów trakcyjnych
 • Montaż odciągów konstrukcji wsporczych
 • Demontaż konstrukcji wsporczych i odciągów
 • Malowanie konstrukcji wsporczych
 • Ustawianie wskaźników, tablic i siatek ochronnych

Rozdział 03.

Montaż podwieszeń sieci na wysięgnikach ruchomych

 • Podwieszenie przelotowe sieci jezdnej, skompensowanej na wysięgnikach rurowych dla prostej i łuku
 • Podwieszenie sieci jezdnej w przęśle naprężenia na wysięgnikach rurowych
 • Podwieszenie rozjazdowe jezdnej sieci na wysięgnikach rurowych
 • Podwieszenie sieci jezdnej na wysięgnikach rurowych dla nietypowych wysokości konstrukcyjnych
 • Zawieszenie przewodów jezdnych oraz montaż konsol i konstrukcji do rozstawiania wysięgników pomocniczych

Rozdział 04.

Montaż przewodów, wyposażeń na rozjazdach i kotwień sieci jezdnej

 • Wywieszanie przewodów sieci jezdnej, montaż wyposażeń sieci na rozjazdach z iglicami poza granicami czworoboku
 • Montaż wyposażeń sieci na rozjazdach z iglicami poza granicami czworoboku
 • Kotwienie krańcowe ciężarowe sieci jezdnej
 • Kotwienia krańcowe stałe sieci jezdnej
 • Kotwienia stałe przewodów jezdnych i liny nośnej oraz kotwienia środkowe sieci
 • Montaż pojedynczych elementów sieci

Rozdział 05.

Montaż połączeń elektrycznych

 • Montaż przewodu rozdzielczego 3kV oraz połączeń do sieci jezdnej i zasilającej
 • Połączenia elektryczne
 • Montaż

Rozdział 06.

Montaż odciągów sieciowych, izolatorów, odłączników, odgromników i pomontażowa regulacja sieci

 • Montaż odciągów dla sieci
 • Montaż
 • Pomontażowa regulacja sieci

Być może zainteresują Cię także