Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR 5-26

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Netto Brutto (VAT 23%)
72,00 zł 88,56 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Urządzenia sygnalizacyjne

 • Montaż sygnalizatorów świetlnych
 • Montaż semaforów i tarcz kształtowych
 • Montaż wskaźników W i pasów świetlnych EHD
 • Montaż części sygnalizatorów świetlnych

Rozdział 02.

Urządzenia nastawcze mechaniczne

 • Montaż zamków
 • Montaż napędów, rygli, wykolejnic i latarń zwrotnicowych
 • Montaż pędni drutowej nadziemnej
 • Montaż pędni drutowej podziemnej
 • Montaż zwrotów załomowych i odchylnych
 • Montaż naprężaczy
 • Montaż zwrotni głównej, kanałów drogowych i linek pędniowych
 • Montaż skrzyń zależności kluczowych ściennych i tablic kluczowych lub skrzynek narzędziowych
 • Montaż nastawnic mechanicznych
 • Montaż nastawnic posterunków blokowych i odgałęźnych oraz podstaw blokowych
 • Montaż suwaków
 • Montaż zawórek i łapek zależności
 • Montaż napędów elementów nastawnicy
 • Montaż dźwigni sygnałowych i zwrotnicowych
 • Montaż wałków i kontaktów
 • Montaż elementów nastawnicy

Rozdział 03.

Urządzenia nastawcze elektryczne

 • Montaż nastawnic kostkowych typu AC-2 i jednolitych
 • Montaż planów sytuacyjnych świetlnych, pulpitów sygnalizacyjnych dla samoczynnej sygnalizacji zbliżania
 • Montaż stojaków przekaźnikowych i drabinek
 • Montaż elektrycznych napędów zwrotnicowych
 • Montaż przekaźników
 • Montaż elementów przekaźnikowych i wymiana żarówek
 • Montaż elementów nastawnic
 • Montaż części stojaków i przekaźników

Rozdział 04.

Urządzenia blokady i oddziaływania pociągów

 • Montaż szaf aparatowych i kontenerów z wyposażeniem dla samoczynnej blokady liniowej
 • Montaż dławików torowych, urządzenia EON, elektromagnesów SHP, czujników magnetycznych, sprzęgła elektrycznego lub kontaktu ramienia semafora
 • Montaż złącz kontaktowych szynowych ILE-1oraz linek obejściowych
 • Montaż linek połączeniowych miedziane typu ILE-2 do połączenia szyny ze skrzynką kablową oraz linek w izolacji typu ILE-26 i LE-27 do połączeń dławików torowych
 • Montaż lub wymiana izolacji torów i rozjazdów
 • Montaż aparatów blokowych i urządzeń blokady półsamoczynnej
 • Montaż bloków i ich części
 • Montaż elementów wyposażenia blokady półsamoczynnej

Rozdział 05.

Roboty kablowe i wykonanie połączeń elektrycznych

 • Ręczne kopanie rowów dla kabli
 • Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami łańcuchowymi
 • Ręczne zasypywanie rowów dla kabli
 • Wykonanie świdrem ręcznym przejść pod obiektami
 • Układanie ręcznie kanału kablowego i przykryw kanałowych oraz wykonanie podsypki
 • Ułożenie kabli sygnalizacyjnych w rowach lub w kanałach kablowych oraz zapasu kabla
 • Przeciąganie kabla przez rury ochronne oraz wprowadzenie do szafy kablowej lub nastawni
 • Montaż złącz kablowych i szaf aparatowych typu RS
 • Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 oraz garnków rozdzielczych
 • Montaż głowic kablowych
 • Montaż przewodów
 • Montaż kabla sygnalizacyjnego dla połączeń wewnętrznych
 • Montaż uziemień i uszynień
 • Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył

Rozdział 06.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • Montaż zapór drogowych
 • Montaż części zapór drogowych mechanicznych
 • Montaż szaf aparatowych lub zasilających sygnalizacji przejazdowej oraz sygnalizatorów świetlnych typu EHZ-3
 • Montaż urządzeń do zapór drogowych i sygnalizacji przejazdowej

Rozdział 07.

Urządzenia zasilające

 • Montaż agregatów spalinowo-elektryczne i przetwornic
 • Montaż stojaków do tablic sieciowo-agregatowych oraz tablic zasilających
 • Montaż urządzenia elektrycznego ogrzewania zwrotnic typu SGE-1
 • Montaż baterii akumulatorowych kwasowych i zasadowych
 • Montaż transformatorów, prostowników, kondensatorów statycznych i grzałek

Rozdział 08.

Sprawdzenie kompleksowe działania urządzeń i malowanie oznaczeń

 • Sprawdzenie działania zwrotnic, sygnałów i obwodów torowych oraz urządzeń zasilających
 • Sprawdzenie kompleksowe działania urządzeń przekaźnikowych
 • Sprawdzenie kompleksowe działania urządzeń samoczynnej blokady liniowej i sygnalizacji przejazdowej
 • Malowanie oznaczeń

Być może zainteresują Cię także