Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 2-37

Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm

Netto Brutto (VAT 23%)
81,00 zł 99,63 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Zestawy materiałowe dla budowy nawierzchni kolejowej

 • Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego
  • o przytwierdzeniu SB-3 na podkładach strunobetonowych
  • o przytwierdzeniu SKL z szyn UIC 60 na podkładach drewnianych
  • o przytwierdzeniu K z szyn UIC 60
  • o przytwierdzeniu K z szyn S 49
 • Materiały nawierzchniowe dla toru stykowego z szyn S 49
  • na podkładach strunobetonowych ze stykami wiszącymi
  • na podkładach drewnianych ze stykami podpartymi o przytwierdzeniu K

Rozdział 02.

Rozbiórka torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań

 • Mechaniczne zrywanie torów kolejowych
 • Mechaniczne zrywanie toru dźwigiem UK
 • Ręczna rozbiórka torów kolejowych
 • Mechaniczne zrywanie rozjazdów kolejowych
 • Ręczna rozbiórka rozjazdów

Rozdział 03.

Układanie i montaż torów kolejowych

 • Mechaniczna budowa tom kolejowego z prefabrykowanych przęseł torowych
 • Mechaniczne układanie toru bezstykowego na podkładach strunobetonowych
 • Mechaniczna układanie dźwigiem UK przęseł torowych o długości 25m na podkładach drewnianych i betonowych
 • Ręczne układanie toru kolejowego na podkładach strunobetonowych z dostawą materiałów luzem
 • Ręczne układanie toru kolejowego na podkładach drewnianych z dostawą materiałów luzem

Rozdział 04.

Układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów

 • Mechaniczne układanie z montażem rozjazdów zwyczajnych
 • Mechaniczne wbudowanie w tor kolejowy
 • Ręczne układanie z montażem rozjazdów na podrozjazdnicach drewnianych
 • Ręczne układanie skrzyżowań torów na podrozjazdnicach drewnianych montowanych na budowie
 • Ręczne przesuwanie w kierunku poprzecznym rozjazdów i skrzyżowań torów na podrozjazdnicach drewnianych zmontowanych na boku

Rozdział 05.

Roboty podsypkowe nowobudowanej i remontowanej nawierzchni kolejowej

 • Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowym podtorzu
 • Mechaniczne balastowanie
 • Ręczne balastowanie
 • Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze oczyszczarką tłucznia z odsiewem
 • Ręczne oczyszczenie tłucznia z ponownym wbudowaniem w tor lub rozjazd
 • Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej przy pomocy oczyszczarki stacjonarnej

Rozdział 06.

Zmechanizowane remonty i naprawy nawierzchni kolejowej

 • Mechaniczna ciągła wymiana torów przęsłami
 • Mechaniczna wymiana torów dźwigiem UK
 • Wymiana, wbudowanie lub rozbiórka nawierzchni przy użyciu pociągu P-93
 • Mechaniczna wymiana toru metodą bezprzęsłową
 • Mechaniczna ciągła wymiana
 • Mechaniczne podbicie

Rozdział 07.

Ręczne naprawy nawierzchni kolejowej

 • Pojedyncza wymiana podkładów
 • Pojedyncza wymiana szyn klasycznych
 • Ręczne podnoszenie do 0,08m
 • Ręczna naprawa odkształceń poziomych

Rozdział 08.

Różne roboty uzupełniające

 • Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów, rozjazdów i skrzyżowań torów
 • Przewóz
 • Wyładunki i załadunki szyn długich na szlaku
 • Załadunki materiałów nawierzchni kolejowej
 • Zgrzewanie szyn w torze
 • Spawanie szyn metodą termitową
 • Roboty różne
 • Różne elementy nawierzchni kolejowej
 • Nawierzchnia przejazdów drogowych
 • Usuwanie warstwy podsypki
 • Płytowanie (zbrojenie) podkładów na budowie
 • Wykonanie i płytowanie (zbrojenie) podkładów podzłączowych na budowie
 • Wykonanie odwodnienia zamknięć nastawczych w rozjazdach
 • Kozioł oporowy szynowy wzmocniony
 • Złącze izolowane szynowe klejono-sprężone typ S49 i UlC 60 wykonane bezpośrednio w torze
 • Przystosowanego do izolowania
 • Wybudowanie złącza klejono-sprężonego

Być może zainteresują Cię także