Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR K-48

Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów

Netto Brutto (VAT 23%)
93,00 zł 114,39 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Odwodnienia dróg i placów

  • Odwodnienie liniowe typu ACO
  • Ściek uliczny z kostki betonowej
  • Ściek uliczny podchodnikowy trapezowy
  • Ściek uliczny podchodnikowy korytkowy
  • Ściek drogowy skarpowy z elementów prefabrykowanych skrzynkowych trapezowych
  • Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej w rowach
  • Drenaż francuski w gotowym wykopie

Rozdział 02.

Urządzenia podczyszczające wody opadowe

  • Montaż osadników wód opadowych
  • Montaż separatorów dla wód opadowych

Być może zainteresują Cię także