Informacja handlowa od 8:00 do 16:00 tel. 94 717 35 00

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOPRINET Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Wyszyńskiego 1 75-062,
można skontaktować się z nami elektronicznie poprzez adres ochrona.danych@kosztorysuj.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prezentacji naszej oferty, działań marketingowych i należytego wykonania świadczonych usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).

Podanie danych osobowych na naszej stronie jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych może być Facebook.
Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda i ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Profilowanie używane jest w Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamknij

KNR-W 7-11

Pokrycia antykorozyjne i ochronne

Netto Brutto (VAT 23%)
103,00 zł 126,69 zł

Spis rozdziałówRozdział 01.

Powłoki i izolacje ochronne

 • Gruntowanie podłoży, warianty stosowanych materiałów:
 • Wykonanie powłok asfaltowych, warianty stosowanych materiałów:
 • Wykonanie powłok z żywic sztucznych, warianty stosowanych materiałów:
 • Wykonanie zbrojonych powłok asfaltowych, warianty stosowanych materiałów:
  • mata szklana w gramaturze "300"
  • tkanina szklana
 • Wykonanie zbrojonych powłok z żywic sztucznych, warianty stosowanych materiałów:
  • mata szklana o gramaturze "300"
  • tkanina szklana
  • Szpachlowanie zagruntowanych podłoży, warianty stosowanych materiałów:
  • Wykonanie izolacji z folii klejonych na gorąco, warianty stosowanych materiałów:
  • Wykonanie izolacji z folii klejonych na zimno

Rozdział 02.

Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach z żywic sztucznych

 • Wykładanie posadzek
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi i węglowymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie ścian
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi i węglowymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie filarów, fundamentów, obrzeży i kanałów otwartych
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi i węglowymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi i węglowymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach płaskich
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi i węglowymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach sferycznych
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi i węglowymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie króćców o średnicy do 400mm
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi i węglowymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie króćców o średnicy ponad 400 do 800mm
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi i węglowymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami posadzek, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami ścian, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami filarów, fundamentów, obrzeży i kanałów otwartych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami króćców o średnicy do 400mm, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami króćców o średnicy ponad 400 do 800mm, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami króćców o średnicy do 400mm, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami króćców o średnicy ponad 400 do 800mm, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie półrurami kamionkowymi kanałów, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie rynnami kanałów, warianty stosowanych kitów:
  • Wymurówka prostkami lub kształtkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • Wymurówka prostkami lub kształtkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • Budowa z prostek lub kształtek zbiorników i aparatów o powierzchniach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • Budowa z prostek lub kształtek zbiorników i aparatów o powierzchniach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • Budowa z prostek lub kształtek sklepień o pojedynczej krzywiźnie i łuków w zbiornikach i aparatach, warianty stosowanych kitów:
  • Budowa z prostek lub kształtek sklepień płaskich lub o podwójnej krzywiźnie w zbiornikach i aparatach, warianty stosowanych kitów:
 • Osadzanie w króćcach tulei
  • kamionkowych kwasoodpornych, warianty stosowanych kitów:
  • węglowych, warianty stosowanych kitów:
  • z leizny kamiennej, warianty stosowanych kitów:
 • Spoinowanie wykładzin
  • o powierzchniach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • o powierzchniach sferycznych, warianty stosowanych kitów:

Rozdział 03.

Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach krzemianowych

 • Wykładanie posadzek
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie ścian
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie filarów, fundamentów, obrzeży i kanałów otwartych
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach płaskich
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie króćców o średnicy do 400mm
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
 • Wykładanie króćców o średnicy ponad 400 do 800mm
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanych kitów:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami posadzek, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami ścian, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami filarów, fundamentów, obrzeży i kanałów otwartych , warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami króćców o średnicy do 400mm, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie prostkami króćców o średnicy ponad 400 do 800mm, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami króćców o średnicy do 400mm, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie kształtkami króćców o średnicy ponad 400 do 800mm, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie półrurami kanałów, warianty stosowanych kitów:
  • Wykładanie rynnami kanałów, warianty stosowanych kitów:
  • Wymurówka prostkami lub kształtkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • Wymurówka prostkami lub kształtkami zbiorników stalowych i aparatów stojących o dnach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • Budowa z prostek lub kształtek zbiorników i aparatów o powierzchniach płaskich, warianty stosowanych kitów:
  • Budowa z prostek lub kształtek zbiorników i aparatów o powierzchniach sferycznych, warianty stosowanych kitów:
  • Budowa z prostek lub kształtek sklepień o pojedynczej krzywiźnie i łuków w zbiornikach i aparatach, warianty stosowanych kitów:
  • Budowa z prostek lub kształtek sklepień płaskich lub o podwójnej krzywiźnie w zbiornikach i aparatach, warianty stosowanych kitów:
 • Osadzanie w króćcach
  • tulei kamionkowych kwasoodpornych, warianty stosowanych kitów:
  • tulei z leizny bazaltowej, warianty stosowanych kitów:

Rozdział 04.

Wykładziny na kitach asfaltowych

 • Wykładanie płytkami
 • Wykładanie prostkami

Rozdział 05.

Wykładziny na zaprawach cementowych o podwyższonej chemoodporności

 • Wykładanie posadzek
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanego cementu:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanego cementu:
 • Wykładanie ścian
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanego cementu:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanego cementu:
 • Wykładanie filarów, fundamentów, obrzeży i kanałów otwartych
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanego cementu:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanego cementu:
 • Wykładanie studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych
  • płytkami kamionkowymi kwasoodpornymi, warianty stosowanego cementu:
  • płytkami z leizny bazaltowej, warianty stosowanego cementu:
  • Wykładanie prostkami posadzek, warianty stosowanego cementu:
  • Wykładanie prostkami ścian, warianty stosowanego cementu:
  • Wykładanie prostkami filarów, fundamentów, obrzeży i kanałów otwartych, warianty stosowanego cementu:
  • Wykładanie prostkami studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych, warianty stosowanego cementu:
  • Wykładanie kształtkami studzienek, neutralizatorów, zbiorników i silosów żelbetowych, warianty stosowanego cementu:
  • Wykładanie półrurami kanałów, warianty stosowanego cementu:
  • Wykładanie rynnami kanałów, warianty stosowanego cementu:
 • Osadzanie w króćcach
  • tulei kamionkowych kwasoodpornych, warianty stosowanego cementu:
  • tulei z leizny kamiennej, warianty stosowanego cementu:

Rozdział 06.

Roboty dodatkowe, pomocnicze i przygotowawcze

 • Wykonanie z mas posadzek asfaltowych
 • Wykonanie posadzek z mas żywicznych, warianty stosowanych materiałów:
 • Układanie rusztów, warianty stosowanych kitów:
 • Układanie płyt sitowych, warianty stosowanych kitów:
 • Wypełnianie szczelin dylatacyjnych, warianty stosowanych materiałów:
 • Sortowanie płytek, prostek i kształtek
 • Przecinanie materiałów ceramicznych i węglowych
 • Konstrukcyjne ciosanie prostek
 • Figurowe ciosanie prostek
 • Zakwaszanie powierzchni, warianty stosowanych materiałów:
 • Odkwaszanie powierzchni, warianty stosowanych materiałów:
 • Powlekanie zawiesiną glinianą
 • Ustawienie i demontaż kotła wraz z zadaszeniem

Rozdział 07.

Wykładanie płytami z polichlorku winylu

 • Wykładanie powierzchni kanałów
 • Wykładanie tac fundamentowych oraz posadzek
 • Wykładanie powierzchni
 • Wykładanie zbiorników, aparatów, urządzeń lub ich elementów o powierzchniach
 • Wykładanie króćców

Rozdział 08.

Wykonanie aparatów, rurociagów, kształtek itp. z polichlorku winylu

 • Wykonanie zbiorników, aparatów, urządzeń lub ich elementów o powierzchniach
 • Wykonanie przewodów o przekroju
 • Wykonanie króćców
 • Wykonanie kolan
 • Wykonanie zwężek, trójników i czwórników z rur o średnicy do 110 mm
 • Wykonanie elementów różnych jak: konstrukcje wsporcze, korytka, rynny, uchwyty, sita, kołnierze, latarki, ramki, uszczelki itp.

Rozdział 09.

Spawanie polichlorku winylu

 • Spawanie płyt z polichlorku winylu
 • spoiny pachwinowe
 • Spawanie rur spoiną V, położenie rury poziome z obracaniem
 • Spawanie kołnierzy lub pierścieni do rur spoiną pachwinową (dwustronną), położenie spoiny podolne z obracaniem

Rozdział 10.

Odlewanie drobnych elementów ołowianych

 • Odlewanie uszczelek, gniazd, zaworów, korków, prętów, kostek itp.

Rozdział 11.

Wykładziny z blachy ołowianej

 • Wykładanie powierzchni
 • Wykładanie kanałów murowanych oraz rynien drewnianych lub stalowych
 • Wykładanie zbiorników, aparatów, urządzeń lub ich elementów o powierzchniach
  • płaskich
  • cylindrycznych
  • Wykładanie

Rozdział 12.

Wykonanie aparatów, rur i drobnych elementów z blachy ołowianej

 • Wykonanie zbiorników, aparatów, urządzeń lub ich elementów o powierzchniach
  • płaskich
  • cylindrycznych z dnem płaskim i pokrywą płaską
  • Wykonanie

Rozdział 13.

Lutowanie ołowiu

 • Lutowanie blach
 • Lutowanie rur łączonych doczołowo, położenie rury poziome z obracaniem
 • Lutowanie rur łączonych na nakładkę, położenie rury poziome z obracaniem
 • Lutowanie rur łączonych kielichowo, położenie rury pionowe
 • Lutowanie rur łączonych doczołowo z wycięciem klinowym (okienkowym), położenie rury poziome bez obracania
 • Lutowanie rur łączonych doczołowo z przecięciem i rozgięciem, położenie rury poziome bez obracania

Rozdział 14.

Homogeniczne wyołowienie aparatów i urządzeń

 • Homogeniczne wyołowianie
  • Zbiorniki, aparaty, urządzenia lub ich elementy o powierzchniach
  • Króćce i włazy
  • Dennice i pokrywy płaskie
  • Kołnierze
  • Rury
  • Wsporniki, zawieszenia, uchwyty, przegrody
  • Łopatki wentylatorów i mieszadeł
  • Pływaki kuliste
  • Wężownice

Rozdział 15.

Roboty przygotowawcze do homogenicznego wyołowienia

 • Trawienie kwasem
 • Pobielanie cyną

Rozdział 16.

Gumowanie

 • Wykładanie zbiorników i aparatów

Być może zainteresują Cię także